Vanliga frågor

 

Måste vi lista oss?

Nej

Kan vi lista oss hos er?

Nej, vi listar inga patienter utan tar emot de som behöver barnmedicinsk kompetens.

Däremot kan du lista ditt barn på Spartaklinkens BVC som vi precis har öppnat tvärs över hallen. Där träffar ditt barn barnläkare vid varje läkarundersökning.

Måste vi ha remiss?

Nej, men om ert barn tidigare sökt för samma besvär hos någon annan vårdgivare så underlättar det för oss med remiss och journalkopior därifrån.

Vi prioriterar remisspatienter då vi ofta har långa väntetider.

Kan vi komma om vi bor på annan ort?

Ja, alla som bor i Skåne.

Kan ni ta hand om ont i armen eller en stukad fot ?

Nej, vi har inte uppdrag för detta utan då får man söka på vårdcentral i stället eller till ortopedakuten.

Om jag oroar mig för att mitt barn växer dåligt?

Vid oro för tillväxt  bör ni i första hand vända er till BVC, alt skolsköterskan, som om det behövs kan skriva en remiss. De bifogar då tillväxtkurvor som är helt nödvändiga för att  vi skall kunna göra en bedömning om ert barn växer som det ska. Detta gäller också om man oroar sig för tidig pubertetsutveckling.

Ger ni vaccinationer?

Nej, däremot har Spartakliniken i angränsande lokal vaccinationsmottagning varje lördag, se www.spartakliniken.se

Hur långa väntetider har ni?

Väntetidernas längd varierar över året. Just nu är vi ganska fullbokade, men har fortfarande akuta tider varje dag för mer akuta tillstånd.

De akuta tiderna är kortare och vi gör inga utredningar, utan avhjälper det akuta tillståndet.
Vi prioriterar patienter som har remiss hit.

Varför är det så svårt att komma fram på telefon?

Vi har väldigt många telefonsamtal till oss varje dag. För tillfället är våra telefontider begränsade. Vi bokar endast akuttider och tar emot avbokningar på telefonsvarare. För recept och bokning av återbesök hänvisar vi till e-tjänst på 1177, välj Barnläkargruppen Sparta Lund.

Leave a Reply